O klubu

klub PPP je parta kamarád, kteí mají rádi pírodu a pohyb a tak se pravideln potkávají na rzných turistických, cykloturistických a dalších akcích.