O klubu

...o klubu si mete peíst více v sekci lánky/Z historie odboru.

Tady se podívejte, co je v chebské turistice nového. 

 

Naše aktuální pozvánky:

 

11. ervna 2017 - Den VHT s Unionem (Goethovy skály u Hazlova) - Lehké skalní lezení, slanní, práce s lanem. Skvlá píleitost vše si vyzkoušet a nebýt pi tom nikomu pro smích. Vhodné také k výletu po okolí Goethových skal u Hazlova. Info: vitlodr@seznam.cz

 

17. ervna 2017 - Poutní maraton - Jednodenní pší úast na 8. roníku poutního maratonu ímskokatolické farnosti Cheb a Farní charity Cheb. Z hebu se necháme do Nmecka pevézt poutním autobusem, u soused z celého maratonu ujdeme cca 10 km a pak se zase necháme dovézt dom. Info: pavlossykora@seznam.cz.

 

24. ervna 2017 - Turistický den u Bismarckovy rozhledny - Turistické setkání u rozhledny na Zelené hoe u Chebu. Nejsnazší pístup je z chebského námstí po zelené turistické znace (6 km jeden smr). Doporuujeme aké lutou znaku od pehrady Skalka. Zkrácená soutní trasa pro dti a jejich rodie zaíná ve 13 hodin u viaduktu naproti bývalé restauraci Myslivna (pipravuje DDM Sova Cheb). Od 14.30 u rozhledny Loutkové divadlo Hradec Králové (Jak šel Honza do svta). Opékání but - zdarma. Úastnický ist, pamtní razítko a razítka IVV, odmny pro soutící dti. Poádá Turistické infocentrum Cheb a KT, odbor Union Cheb pro širokou veejnost. Propozice v DOKUMENTECH.

 

Hledáme nové turisty

Do svého odboru hledáme mladé turisty, uvítáme juniory (do 18 let vku) a dosplé (do 60 let vku). Seznamte se s našimi turistickými aktivitami, které vám nabízíme ze výhodných podmínek, zkuste to s námi. Kontakt: pavlossykora@seznam.cz

 

 

Cheb, Špalíek - soubor kupeckých dom na námstí Krále Jiího z Podbrad