Fotogalerie klubu

Sloky fotografi:
8.4.2017 itn eky Ohe (fotek 36)

Pi turistickch pochodech v Nmecku jsme vdycky obdivovali, e podaj-li turisti pochod, pomh cel vesnice a vechny spolky. I kdy pi naich pochodech asi nic podobnho v dohledn dob nehroz (a nebrnili bychom se tomu), pi letonm itn eky Ohe se nco podobnho podailo - cel to organizovala chebsk MAS 21 a pili rybi, skauti, turisti i "normln" lidi jen tak, protoe se o tom nkde doslechli a chtli pomoct. ھasn! A mme to i nafocen.

Take kdo a jak svink uklzel u vme, te je baln na druh stran hit - vyfotit a zveejnit by se mli ti, kte ten svink v prod dlaj!

 

Zaloil: Vt Lodr, 08.04.2017
 
25.3.2017 Prvn jarn vejlap (fotek 34)

Podaj ho u tradin Sokolovci a tenhle byl prvn skuten jarn. A taky to hned bylo na poas znt - zatm co ped tdnem pi Jarnm setkn turist, konanm 18. bezna a tedy jet v kalenn zim, byla hnusn zima a prelo, te, kdy se i podle nebeskch zkon vldy konen ujalo jaro, bylo krsn teplko a poas jak malovan. Jo, nerespektovat lidsk zkony se d a mnohm se to i vyplc, nerespektovat ty prodn nen radno a mnohm se to u nevyplatilo.smile 

Zaloil: Vt Lodr, 26.03.2017
 
11.3.2017 Znakask brigda na Horn Hranin (fotek 14)

Ani turistick trasy nejsou dan jednou provdy a as od asu je teba nkterou z nich nebo jej st peloit. Tahle situace nastala pod Zelenou horou u Chebu na zelen turistick znace u bval pohranin roty v Horn Hranin. V sobotu 11. bezna jsme se tam vypravili vyezat nlety, odstranit popadan kmeny a pipravit znakam prostor pro peloen turistick trasy. 

Zaloil: Vt Lodr, 26.03.2017
 
20.-22.1.2017 Zimn tboen v Chebsk kotlin (fotek 40)

V nzvu sice mme "...v Chebsk kotlin", protoe pvodn jsme tboen zamleli jako putovn. Jene po prvnm ronku na Zelen hoe a daleko od hospody jsme zakotvili ve Starm Hrozatov jen kousek od hospody a nevypad to, e by se nkomu chtlo na danm stavu nco mnit. Natst ani hospodskmu ne.smileLetos se ns tu selo 14, poas bylo ndhern, pivo vychlazen a kdy jsme rno vylezli z vychlazench stan, mli pro ns v hospod pipravenou horkou gulovou polveku. Co vc si pt? Snad jen abychom se tu pt rok zase vichni seli. 

Zaloil: Vt Lodr, 24.01.2017
 
11.1.2017 Vron lensk schze (fotek 27)

Rok se s rokem seel a ped vborem vyvstala nutnost opt svolat lenskou schzi. A protoe byla po roce, byla vron.smile

Dky spoust pespolnch len se stejn nikdy nesejdeme vichni a ono je to asi dobe - jednak bychom se do salonku restaurace U Kata stejn vichni neveli a pak- m m ns pijde, tm vc jdla se v zvru schze na kadho dostane. I to je dvod, pro vydret a do konce a zklaman neodchzet hned po zprv o hospodaen.smile

A navc jsme pak promtali fotky z na losk innosti a to teprve byla pra!smile

 

Zaloil: Vt Lodr, 18.01.2017
 
5.1.2017 Vytovn novoron sbrky (fotek 15)

 

Zaloil: Vt Lodr, 08.01.2017
 
1.1.2017 Novoron vstup na Zelenou horu (fotek 20)

 

Zaloil: Vt Lodr, 08.01.2017
 
PF 2017 (fotek 1)

 

Zaloil: Vt Lodr, 25.12.2016
 
17.12.2016 Nadlka pod Krlem smrk (fotek 29)

I kdy kalendn byl pod jet podzim, vtina z ns u upadla do zimnho spnku a ke Smrku se s nmi nevydala. Chybu udlali! Jednak vbec nebyla zima, druhak jsme ji hned na zatku zahnali pankem oechovky. A i kdy snh letos chybl, ojnn pece jen tu pedvnon atmosfru spn vytvelo. A kdy se k tomu u Krle smrk pidaly housliky a zpv koled, nebylo co eit. 

Zaloil: Vt Lodr, 25.12.2016
 
11.12.2016 Zdoben pernk (fotek 20)

spn pokraovn spnho peen. Protoe upeen to bylo dobe, te jsme to u jen vylepovali. Cukrovajenou makuldou. A protoe jsem doma objevil zapomenut pun, vylepili jsme jm i sebe. 

Zaloil: Vt Lodr, 25.12.2016
 
 

Dal »