O klubu

...o klubu si mete peíst více v sekci lánky/Z historie odboru.

Tady se podívejte, co je v chebské turistice nového. 

 

Naše aktuální pozvánky:

2. - 4. záí 2016 - Hraniáská 30 - 34. roník DEP a CT, zaazeného do Dvoustovky turistických akcí, Vystup na svj vrchol a Eurorando 2016. Mono plnit záznamníky IVV, RWW, OTO Chebskem a TTO Ohe.

Start a cíl: Integrovaná stední škola Cheb, Komenského 29.

Pátek 17.00 - nedle 13.00 hodin.

 

24. záí 2016 - Plesenský plmaraton - 6. roník sportovn-turistické akce s trasami pro bce a cyklisty (21 km) a turisty (10 km). Akce je zaazena do Becké turistiky KT (trasa 10 km).

Start a cíl: Plesná, Základní škola, Školní ulice 

Sobota 10.00 - 16.00 hodin. 

 

Hledáme nové turisty

Do svého odboru hledáme mladé turisty, uvítáme juniory (do 18 let vku) a dosplé (do 60 let vku). Seznamte se s našimi turistickými aktivitami, které vám nabízíme ze výhodných podmínek, zkuste to s námi. Kontakt: pavlossykora@seznam.cz

 

 

Cheb, Špalíek - soubor kupeckých dom na námstí Krále Jiího z Podbrad