O klubu

...o klubu si mete peíst více v sekci lánky/Z historie odboru.

Tady se podívejte, co je v chebské turistice nového. 

 

Naše aktuální pozvánky:

18. ervna 2016 - Výstup na Dyle - 1. roník hvzdicového pochodu, poádaného ve spolupráci se spolkem ivot na Dyle. Individuální starty jsou z bod Lipová, Dolní andov, Stará Voda nebo Neualbenreuth. Cíl pod vysílaem na vrcholu Dylen od 10.00 do 18.00 hodin. Startovné v cíli: dosplí 50 K, dti zdarma.

 

Hledáme nové turisty

Do svého odboru hledáme mladé turisty, uvítáme juniory (do 18 let vku) a dosplé (do 60 let vku). Seznamte se s našimi turistickými aktivitami, které vám nabízíme ze výhodných podmínek, zkuste to s námi. Kontakt: pavlossykora@seznam.cz

 

 

Cheb, Špalíek - soubor kupeckých dom na námstí Krále Jiího z Podbrad