O klubu

...o klubu si mete peíst více v sekci lánky/Z historie odboru.

Tady se podívejte, co je v chebské turistice nového. 

 

Naše aktuální pozvánky:

31. prosince 2016 - Silvestrovský bh s rozbhnito.cz- Krom bc se úastní i turisté. Pipravena je 14 km dlouhá trasa na Loretu do Starého Hroznatova (vetn cesty zpt) se soutí a oberstvením. Sraz v 9.00 hodin u haly TJ Hvzda (díve Lokomotiva), Cheb, U Stadionu. Startovné 40 K.

 

 

1. ledna 2017 - Novoroní výstup na Zelenou horu u Chebu + Novoroní tylístek - Na Nový rok se sejdeme pod Bismarckovou rozhlednou a vybereme peníze na budování stezek pro tlesn postiené turisty. Setkání pod rozhlednou je mezi 10. - 12. hodinou, kdo dív pijde, ten dív jí guláš.

 

 

Hledáme nové turisty

Do svého odboru hledáme mladé turisty, uvítáme juniory (do 18 let vku) a dosplé (do 60 let vku). Seznamte se s našimi turistickými aktivitami, které vám nabízíme ze výhodných podmínek, zkuste to s námi. Kontakt: pavlossykora@seznam.cz

 

 

Cheb, Špalíek - soubor kupeckých dom na námstí Krále Jiího z Podbrad