O klubu

...o klubu si mete peíst více v sekci lánky/Z historie odboru.

Tady se podívejte, co je v chebské turistice nového. 

 

Naše aktuální pozvánky:

25. bezna 2017 - První jarní vejšlap - úast na výletu KT, odboru Krušné hory Sokolov. Vlakem z Chebu do Kraslic, odsud smluvním autobusem do Šindelové. Stejným zpsobem je plánován návrat zpt.

 

8. dubna 2017 - Turisté uklízejí esko, úklid eky Ohe - Úklid pravého behu eky od hráze smrem k Myslivn a k Pomezí. Sraz v 9.00 hodin na parkovišti nad hrází Skalky, zde k dostání ochranné pomcky a pytle na odpadky. Oberstvení zajištno.

 

23. dubna 2017 - Hrad Hartenberg - Naše pravidelná pracovní výpomoc na obnovovaném hrad na Sokolovsku. Oberstvení na hrad zajištno. Odjezd z Chebu vlakem do Heben s pestupem v Sokolov. 

 

29. dubna 2017 - Plesenský výšlap - Úast na 7. roníku plesenské akce pro pší a cyklisty. V nabídce 12 km trasa pro pší a 17 - 55 km trasy pro cyklisty. Sraz v 8.45 hodin v Chebu na nádraí, odjezd do Plesné vlakem. Návrat v odpoledních hodinách.

 

Hledáme nové turisty

Do svého odboru hledáme mladé turisty, uvítáme juniory (do 18 let vku) a dosplé (do 60 let vku). Seznamte se s našimi turistickými aktivitami, které vám nabízíme ze výhodných podmínek, zkuste to s námi. Kontakt: pavlossykora@seznam.cz

 

 

Cheb, Špalíek - soubor kupeckých dom na námstí Krále Jiího z Podbrad