O klubu

...o klubu si mete peíst více v sekci lánky/Z historie odboru.

Tady se podívejte, co je v chebské turistice nového. 

 

Naše aktuální pozvánky:

 

29. dubna 2017 - Plesenský výšlap - Úast na 7. roníku plesenské akce pro pší a cyklisty. V nabídce 12 km trasa pro pší a 17 - 55 km trasy pro cyklisty. Sraz v 8.45 hodin v Chebu na nádraí, odjezd do Plesné vlakem. Návrat v odpoledních hodinách.

 

5. - 7. kvtna 2017 - Májovým Chebskem a Svtový den chze - tídenní kmenová akce odboru pro širokou veejnost. V nabídce jsou pší, cyklistické i becké trasy od 5 do 130 km. Vybere si opravdu kadý. Start a cíl v Integrované stední škole Cheb, Komenského 29. Propozice jsou v DOKUMENTECH.

 

6. kvta 2017 - Becká desítka Májovým Chebskem - Becká souást pochodu Májovým Chebskem pro pohodový bh. Sout becké turistiky spoívá v záitkovém bhu krajinou, cílem je probhnout tra 10 km v 70 minutovém limitu. Postupující úastníci se úastní o slosování cen sponzora Hervis Sports. Vyhodnoceni budou také první ti bci v kategoriích mui - eny. Start v IS Cheb, Komenského 29, 10.00 hodin. Registrace od 9.00 hodin.

 

Hledáme nové turisty

Do svého odboru hledáme mladé turisty, uvítáme juniory (do 18 let vku) a dosplé (do 60 let vku). Seznamte se s našimi turistickými aktivitami, které vám nabízíme ze výhodných podmínek, zkuste to s námi. Kontakt: pavlossykora@seznam.cz

 

 

Cheb, Špalíek - soubor kupeckých dom na námstí Krále Jiího z Podbrad